Aktuelle oppdrag

I gang

Sognatinget

 • Strategisk rådgivning – samferdsel og fornybar energi
 • Strategi for offentlege arbeidsplassar i Sogn

Nynorskhuset as

 • Sekretær for styringsgruppa for partane (Firda, NRK og Teateret Vestland) i Nynorskhuset

Sluttført

2022

Teater Vestland

 • Rettleiing i samband med avtale om kafe- og restaurantdrift i Nynorskhuset

Årdal kommune

 • Statlige arbeidsplasser – Leiar av «lesegruppe»

Sogn regionråd

 • Fråsegn til investeringsprogrammet i Regional transportplan for Vestland
 • Fråsegn til fornybarplan for Vestland
 • Årshjul for energi/kraft 2022 (i samarbeid med Hardangerrådet + Voss herad)

Vik kommune

 • Fråsegn til investeringsprogrammet i Regional transportplan for Vestland

2021

Teater Vestland

 • Rettleiing i samband med realisering av Nynorskhuset

Sogn regionråd, Samferdslegruppa og Vik kommune

 • Skredsikring av fv. 5600 Arnafjorden – Søknad opp oppstart av planlegging
 • Strategisk rådgivning –
  • Nasjonal transportplan (NTP)
  • Regional transportplan (RTP)
 • Samferdsleplan 2021 – 23 – Handlingsplan for 2022

Teater Vestland

 • Tidsline for planlegging av Nynorskhuset

Nynorskhuset i Førde

 • Samarbeidsavtale

Årdal kommune

 • Statlige arbeidsplasser – Prosjektledelse

Nynorskhuset i Førde
(samlokalisering av avishuset Firda, NRK og Teater Vestland)

 • Prosjektledelse

Sogn regionråd/Hardangerrådet

 • Lobby-årshjul – rådgivning

2020

Sogn og Fjordane Holding as

 • Daglig leder (til 31.12.2020)

Bratt moro as

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Overføring av fylkeskommunen sin aksjer i Sogn og Fjordane Holding AS til Vestland fylkeskommune og kommunene i tidligere Sogn og Fjordane

Connect Norge as

 • Mentor for Wyssen Norge AS – Snøskredsikringstårn, m.a. langs Fv. 53 Tyin – Årdal

2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Rådgiving
  • § 7 Økonomi i Intensjonsplanen med Hordaland om Vestland fylkeskommune

Varslingssekretariat Sogndal kommune

 • Medlem

Felles digitaliseringsstrategi for Årdal, Lærdal og Aurland

 • Prosjektledelse

Organisasjonsform og – struktur (Trivselshagen IKS)

 • Utreding av framtidig organisasjonsform og struktur

Virtuell 110-sentral i Florø (Bergen brannvesen og Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS)

 • Rådgivning

2018

Sogn regionråd

 • Utfordringsdokument til samråd mellom Sogn regionråd,  Hardangerrådet og kommunane Voss og Vaksdal

SF-Gass as

 • Mulig framtidig organisering

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Daglig leder i F1 Holding as (eier fylkeskommunen sine aksjer i Fjord1 as)
  • Medlem av avviklingsstyret

Gartneri ved Vik fengsel (Kriminalomsorgen, Region Vest)

 • Mulighetsstudie og forretningsplan

2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Overføring av fylkeskommunen sin aksjer i Sogn og Fjordane Energi til Sogn og Fjordane Holding as

Interessefellskapet for Rv. 52 Hemsedalsfjellet

 • Sekretariat – med Helgaro AS (Oddvar Flæte)

Carbo Lucra AS

 • Prosjektplan/mentor
 • Søknad Regionalt forskingsfond, Vestlandet
 • Forstudie Miljøteknologiordninga til IN

Lom, Luster og Årdal kommune

 • Sognefjellstunnelane, prosjektledelse

2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Salg av F1 Holding as til Torghatten ASA (ikke gjennomført)
 • Salg av Fjord1 as til Havilafjord AS

SF-Gass AS

 • Ilandføring av gass til Sløvåg

Lærdal kommune

 • Kommunereform

SIS – kommunane (Flora, Førde, Gaular, Jølster, Naustdal, Gloppen, Fjaler, Hyllestad og Askvoll)

 • Prosess – kommunereform
 • Intensjonsavtaler

2015

Saga Fjordbase/INC AS

 • Leder – Styringsgruppe for bru og veg for å utvide basen vestover mot Rota

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Bistå i arbeidet med å ivareta og utvikle fylkeskommunen sin eierskapspolitikk.
 • Andre spesielt krevende oppgaver etter nærmere avtale med fylkesrådmannen

Årdal utvikling

 • Tindevegen og Utladalen – Hva er mulig?
 • Rådgivning i omstillingsprosesser

2014

Lærdal kommune

 • Gjenreisingsprogram etter brannen, prosjektleder
Årdal Utvikling
 • Fv 53 Årdal – Tyin vinterstengt? Fakta og argumentasjon
 • Sogn teknologiforum (Spin-off Teknologi), prosjektledelse

Innovasjon Norge

 • Mulighetsstudie/kompetansemegling – lokal gründer

Bratt Moro AS

 • Åtgaumaksen, prosjektledelse
 • Aktivitetssenteret på Dampskipskaien, etablering av driftsselskap

Skipavika næringspark as

 • Rådgivning i forretningsutvikling

Flora kommune

 • Kurs i personlig organisering med ikt

2013

Bratt Moro AS

 • Aktivitetssenteret på Dampskipskaien, mulighetsstudie

Vestlandsforsking

 • Mulighetsstudie – Omsorgs- og velferdsteknolog

Årdal Utvikling

 • Regional forankring av ev. ny produksjonskapasitet ved Hydro

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Kurs i personlig organisering med ikt

2012

Førde kommune/Sunnfjord Næringsutvikling as

 • Statlege arbeidsplassar til Førde (en forstudie)

Sluttført

2022

Teater Vestland

 • Rettleiing i samband med avtale om kafe- og restaurantdrift i Nynorskhuset

Årdal kommune

 • Statlige arbeidsplasser – Leiar av «lesegruppe»

Sogn regionråd

 • Fråsegn til investeringsprogrammet i Regional transportplan for Vestland
 • Fråsegn til fornybarplan for Vestland
 • Årshjul for energi/kraft 2022 (i samarbeid med Hardangerrådet + Voss herad)

Vik kommune

 • Fråsegn til investeringsprogrammet i Regional transportplan for Vestland

2021

Teater Vestland

 • Rettleiing i samband med realisering av Nynorskhuset

Sogn regionråd, Samferdslegruppa og Vik kommune

 • Skredsikring av fv. 5600 Arnafjorden – Søknad opp oppstart av planlegging
 • Strategisk rådgivning –
  • Nasjonal transportplan (NTP)
  • Regional transportplan (RTP)
 • Samferdsleplan 2021 – 23 – Handlingsplan for 2022

Teater Vestland

 • Tidsline for planlegging av Nynorskhuset

Nynorskhuset i Førde

 • Samarbeidsavtale

Årdal kommune

 • Statlige arbeidsplasser – Prosjektledelse

Nynorskhuset i Førde
(samlokalisering av avishuset Firda, NRK og Teater Vestland)

 • Prosjektledelse

Sogn regionråd/Hardangerrådet

 • Lobby-årshjul – rådgivning

2020

Sogn og Fjordane Holding as

 • Daglig leder (til 31.12.2020)

Bratt moro as

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Overføring av fylkeskommunen sin aksjer i Sogn og Fjordane Holding AS til Vestland fylkeskommune og kommunene i tidligere Sogn og Fjordane

Connect Norge as

 • Mentor for Wyssen Norge AS – Snøskredsikringstårn, m.a. langs Fv. 53 Tyin – Årdal

2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Rådgiving
  • § 7 Økonomi i Intensjonsplanen med Hordaland om Vestland fylkeskommune

Varslingssekretariat Sogndal kommune

 • Medlem

Felles digitaliseringsstrategi for Årdal, Lærdal og Aurland

 • Prosjektledelse

Organisasjonsform og – struktur (Trivselshagen IKS)

 • Utreding av framtidig organisasjonsform og struktur

Virtuell 110-sentral i Florø (Bergen brannvesen og Alarmsentralen Sogn og Fjordane IKS)

 • Rådgivning

2018

Sogn regionråd

 • Utfordringsdokument til samråd mellom Sogn regionråd,  Hardangerrådet og kommunane Voss og Vaksdal

SF-Gass as

 • Mulig framtidig organisering

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Daglig leder i F1 Holding as (eier fylkeskommunen sine aksjer i Fjord1 as)
  • Medlem av avviklingsstyret

Gartneri ved Vik fengsel (Kriminalomsorgen, Region Vest)

 • Mulighetsstudie og forretningsplan

2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Overføring av fylkeskommunen sin aksjer i Sogn og Fjordane Energi til Sogn og Fjordane Holding as

Interessefellskapet for Rv. 52 Hemsedalsfjellet

 • Sekretariat – med Helgaro AS (Oddvar Flæte)

Carbo Lucra AS

 • Prosjektplan/mentor
 • Søknad Regionalt forskingsfond, Vestlandet
 • Forstudie Miljøteknologiordninga til IN

Lom, Luster og Årdal kommune

 • Sognefjellstunnelane, prosjektledelse

2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Salg av F1 Holding as til Torghatten ASA (ikke gjennomført)
 • Salg av Fjord1 as til Havilafjord AS

SF-Gass AS

 • Ilandføring av gass til Sløvåg

Lærdal kommune

 • Kommunereform

SIS – kommunane (Flora, Førde, Gaular, Jølster, Naustdal, Gloppen, Fjaler, Hyllestad og Askvoll)

 • Prosess – kommunereform
 • Intensjonsavtaler

2015

Saga Fjordbase/INC AS

 • Leder – Styringsgruppe for bru og veg for å utvide basen vestover mot Rota

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Bistå i arbeidet med å ivareta og utvikle fylkeskommunen sin eierskapspolitikk.
 • Andre spesielt krevende oppgaver etter nærmere avtale med fylkesrådmannen

Årdal utvikling

 • Tindevegen og Utladalen – Hva er mulig?
 • Rådgivning i omstillingsprosesser

2014

Lærdal kommune

 • Gjenreisingsprogram etter brannen, prosjektleder
Årdal Utvikling
 • Fv 53 Årdal – Tyin vinterstengt? Fakta og argumentasjon
 • Sogn teknologiforum (Spin-off Teknologi), prosjektledelse

Innovasjon Norge

 • Mulighetsstudie/kompetansemegling – lokal gründer

Bratt Moro AS

 • Åtgaumaksen, prosjektledelse
 • Aktivitetssenteret på Dampskipskaien, etablering av driftsselskap

Skipavika næringspark as

 • Rådgivning i forretningsutvikling

Flora kommune

 • Kurs i personlig organisering med ikt

2013

Bratt Moro AS

 • Aktivitetssenteret på Dampskipskaien, mulighetsstudie

Vestlandsforsking

 • Mulighetsstudie – Omsorgs- og velferdsteknolog

Årdal Utvikling

 • Regional forankring av ev. ny produksjonskapasitet ved Hydro

Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Kurs i personlig organisering med ikt

2012

Førde kommune/Sunnfjord Næringsutvikling as

 • Statlege arbeidsplassar til Førde (en forstudie)