Foredrag

2019

  • «Nye regionar – nye alliansar» – Felles formannskapsmøte for Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen

2018

  • «Det nye Vestlandet – mogelegheiter og avgrensingar for nye Sogndal kommune» – Fellesnemnda, nye Sogndal kommune

2017

  • «Det nye Vestlandet – moglegheiter og avgrensingar for Sunnfjord» – Fellesmøte Nye «Kinn», HAFS og nye «Indre Sunnfjord»
  • «Kan dette gå bra? – Hordaland og Sogn og Fjordane – kva skil og kva sameiner?» – Personalsamling, Fylkesmannen i Hordaland

2016

  • «Skråblikk utenfra» – Lotteri- og Stiftelsestilsynets 15 årsjubileum

2015

  • «Kva forventningar har store, offentlege eigarar til dialogen med selskapa dei eig? – Sogn og Fjordane Energi as (for Vestlandsalliansen)

2013

  • «Meir mynde til fylkeskommunane – større spelerom?» – KS (fylkeskultursjefene)