Oppdragsgivere

 • Teater Vestland
  • Direktør Margunn Grytten Selvik
  • Styreleder Rasmus Mo
 • Sogn regionråd
  • Daglig leder Karina Nerland
  • Ordfører Arnstein Menes (leiar i Samferdslegruppa i Sogn regionråd)
 • Vik kommune
  • Ordfører Roy Egil Stadheim
 • Årdal kommune
  • Kommunedirektør Stig Stark-Johansen
  • Ordfører Hilmar Høl
 • Sogn og Fjordane Holding as
  • Styreleder Jenny Følling
 • Nynorskhuset (Førde)
  • Direktør Margunn Grytten Selvik, Teater Vestland – nynorsk turneteater
  • Redaksjonssjef Terje Gilleshammer, NRK
  • Redaktør Kai Aage Pedersen, Firda
 • Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS og Bergen brannvesen
  • Rådmann Øyvind Bang-Olsen
 • Varslingssekretariat Sogndal kommune
  • Rådmann Jostein Aanestad
 • Trivselshagen IKS
  • Styreleder Trond Ueland
 • Vik fengsel (Kriminalomsorgen Region Vest)
  • Stedlig leder Roy Egil Stadheim
 • Styringsgruppa for Rv. 53 Hemsedalsfjellet
  • Ordfører i Hemsedal, Oddvar Grøthe
 • Carbo Lucra as
  • Styreleder Alf Steinhovden/daglig leder Olav Helge Aasen
 • SIS – kommunane (Flora, Førde, Gaular, Jølster og Naustdal)
  • Kommunalsjef Trond Ueland, Førde kommune
 • Saga Fjordbase/INC AS
  • Eierne: Per Nødseth og Oddgeir Igland
  • Styreleder Harald Ynnesdal
 • Lærdal kommune, (Attreising og utvikling av Lærdalsøyri)
  • Rådmann Alf Olsen jr./Ordfører Jan Geir Solheim
 • Årdal Utvikling (omstilling, teknologiforum)
  • Direktør Terje Laberg
 • Lom, Luster og Årdal kommune (Sognefjellstunnelane)
  • Ordfører Bjarne Eiolf Holø, Lom
  • Ordfører Ivar Kvalen, Luster
  • Ordfører Arild Ingar Lægreid, Årdal
 • Bratt Moro AS (Sogn fjord- og fjellsportssenter, Åtgaumaksen, Økosystemtjenester i Sogn)
  • Daglig leder Yngve Hallén, Tidl. styreleder Tor Yttri, tidl. daglig leder Torgeir Skålid
 • Vestlandsforsking (Omsorgs- og velferdsteknologi)
  • Direktør Merete Lunde, Tidl. direktør Agnes Landstad, Forskingsleder Ivar Petter Grøtte
 • Skipavika næringspark as (forretningsutvikling)
  • Daglig leder Lars Hellandsjø
 • Førde kommune (lokalisering av statlige arbeidsplasser)
  • Ordfører Olve Grotle
 • Innovasjon Norge (gründerhjelp)
  • Direktør Halvor Flatland, spesialrådgiver Jan Gurvin
 • Flora kommune (kurs i personlig organisering med ikt)
  • Rådmann Terje Heggheim
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune (F1 Holding as, eiersaker, kurs i personlig organisering med ikt)
  • Fylkesrådmann Tore Eriksen
 • Connect Norge, mentortjeneste fra Innovasjon Norge
  • Forretningsutvikler Dag Sindre Kaarstad Idsal
  • Wyssen Norge, daglig leder Stian Langeland