Kurs

Kurs i personlig organisering med ikt

Kurset er skreddersydd for ledergrupper i offentlig sektor. Det går over 3 dager – på arbeidsplassen – med minimum to uker opphold mellom hver kursdag. Målsettingen er å sette medlemmene i ledergruppa i stand til å organisere seg selv, sin tid og oppgaver mer effektiv ved bruk av de personlige ikt-verktøyene. Kurset vil lette overgangen til en digital oppgaveløsning og et papirløst arbeidsmiljø. Det er også svært nyttig for å håndtere den stadig økende e-postmengden vår. Kurset er konkret og praktisk med veksling mellom prinsipp, nyttige løsinger og praktiske øvelser. Oppholdet mellom hver kursdag er satt for at gruppa skal  prøve ut og praktisere det som er gjennomgått. Opplegget er justerbart, med rom for spesielle ønskemål. I hovedsak er lagt opp slik:

  Dag 1   Dag 2   Dag 3
  Ta imot. Sortere. Lagre. Ca. 14 dager “hjemmelekse” Organisere. Prioritere. Ca. 14 dager “hjemmelekse” Skape. Presentere. Motivere
08:00 – 08:30 Lære Delegere Mestre
08:30 – 09:30 Hva gjør ikt med deg? Ønsker? Ønsker?
09:30 – 10:30 Innboksen Kalender. Gjøremål. Notater.  Tankekart  
10:30 – 11:30 Sortere
11:30 – 12:00 Lunsj Lunsj Lunsj
12:00 – 13:00 Lagre Notere (One note e.l.)  Presentasjon 
13:00 – 14:00 Mappestruktur. Mappenavn.
14:00 – 15:00 Ønsker? Ønsker? Papirløs?
15:00 – 15:30 Møte med meg selv Forventningspress Fra Holdning til Handling

Kurset er tilpasset Microsoft sin Office-pakke (med unntak av bolken «Tankekart»). Prisen for dei tre dagene er kr. 20.000.- samla og uavhengig av størrelsen på ledergruppa. I tillegg kommer reise og ev. opphold. Det er muglig å kutte ut dag 3. Prisen blir da kr. 15.000.- for de to første dagene.